Home

Februari:

 

Vrijdag 22/02/2019

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING + SPAGHETTI BOLO

(à volonté)!

 

WE 23/02/2019

INSCHRIJVINGSWEEKEND!

22/02: STATUTAIRE VERGADERING!

Inschrijvingen 2019

Met deze nodigen wij U vriendelijk uit tot de jaarlijkse inschrijving voor het zomerseizoen 2019.

Deze zullen plaats vinden tijdens het weekend van 23 en 24 februari 2019 in het clubhuis, Bosstraat 74, Groot-Bijgaarden.

 

Op Zaterdag 23 februari 2019 van 10u tot 16u

Op Zondag 24 februari 2019 van 10u tot 14u.

Noteer deze , want enkel op deze data kan er ingeschreven worden.

De betaling gebeurt, per voorkeur, via een bankterminal.

Vergeet dus uw bankkaart niet!!!

 

 

Bij laattijdige betaling zal er een supplement van 5€ worden aangerekend.

De aanvaarding van nieuwe leden gebeurt eveneens op deze data in het clubhuis.

Een recente pasfoto is niet meer vereist, de inschrijvingen zullen gebeuren op basis van de identiteitskaart.

“U betaalt lidgeld voor het zomerseizoen van april tot en met september 2019

Het lidgeld is samengesteld uit een TRBG-bijdrage en een Tennis Vlaanderen-bijdrage. Door lid te worden van TRGB wordt u ook automatisch lid van Tennis Vlaanderen en bent u ook verzekerd voor lichamelijke ongevallen bij Ethias.

WE 23-24/02: INSCHRIJVINGSWEEKEND!

Algemene Statutaire Vergadering

Beste leden,

Het Dagelijks bestuur van TRGB heeft de eer U uit te nodigen tot de Algemene Statutaire Vergadering van onze Club, die zal doorgaan op vrijdag 22 Februari 2019 om 19u00 in het Clubhuis van TRGB, gelegen te Groot-Bijgaarden, Bosstraat 74.

Dagorde :

1) Verwelkoming van de leden.

2) Goedkeuring verslag van de Algemene Statutaire Vergadering van 23/02/2018.

3) Goedkeuring van de rekeningen en balans van 2018 + de begroting van 2019.

4) Verslag activiteiten 2018 en programma 2019.

5) Uittredend en niet-herverkiesbaar :

Tomas Redant - Beheer Website

Twee niet ingevulde functies van 2018

Kandidaturen voor toetreding tot het bestuur kunnen ingediend worden tot 7 dagen voor de Algemene Statutaire Vergadering via mail aan onze secretaris els_meyer@hotmail.com

6) Rondvraag

Sportieve groeten

Julien Du Bois

Voorzitter TRGB